tel. (8~389) 52577
direktore@zelmenelis.utena.lm.lt

 Komisijos sudėtis:
pirmininkė -    Jadvyga Žilėnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
sekretorė -      Laura Liobienė
nariai -            Rita Araminienė, logopedė,
                      Daiva Kulikauskienė, priešmokyklinės grupės pedagogė,
                      Gita Juškėnienė, priešmokyklinės grupės pedagogė,
                      Genė Vaišnorienė, auklėtoja,
                      Vaida Juškienė, auklėtoja,
                      Valda Liugailaitė, auklėtoja.

                    Vaiko gerovės komisijos funkcijos:

  • atlieka pradinį vaiko, patiriančio ugdymo(si) sunkumų, įvertinimą;
  • †užtikrina specialiosios pedagoginės pagalbos teikimą specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintiems vaikams;
  • †tvarko specialiųjų poreikių vaikų apskaitą švietimo įstaigoje, nustato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo prioritetus;
  • †aptaria darbo su vaikais būdus, metodus, tempą ir teikia rekomendacijas su vaiku dirbantiems pedagogams;†
  • stebi ir vertina vaikų pasiekimus ir priima sprendimus dėl tolesnių ugdymo būdų ir metodų;
  • konsultuoja pedagogus, tėvus ir teikia jiems metodinę pagalbą jų vaikų ugdymo klausimais, rengia lankstinukus;
  • bendradarbiauja su Utenos Pedagoginės psichologinės tarnybos,  Utenos švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus, Ankstyvosios korekcijos tarnybos bei kitų institucijų specialistais, vadovaujasi jų teikiamomis rekomendacijomis;
  • tobulina žinias metodiniuose renginiuose, seminaruose;
  • kaupia metodinę medžiagą ir literatūrą apie specialųjį ugdymą.

 

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

---------------------------------------

Biudžetinė įstaiga,
kodas 191867051
Sėlių g. 22, 28202 Utena,
tel. (8~389) 52577,
mob. +370 614 85544
el. paštas: direktore@zelmenelis.utena.lm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

---------------------------------------

0 ES

Pasakų ir dainų skrynelė

skrynia

Pažink pasaulį (užduotėlės)

gamta

Nuotraukos pagal grupes

ankstyvI jaun AI jaun BI jaun CII jaun AII jaun Bvid Avid Bvyr Avyr BPriesm APriesm B

Projektas "VIRTUALUS VORATINKLIS"

NUORODOS

vsb

sveikatiada 

usc

 

ikimokyklinis

 

uvb

 

tapk

 

smm

 

 vgc

 

 urs

 

ssjrs

 

ppt

 

litnet

 

kn

Erasmus+ LELETO leidinys

lt leleto  en leleto