tel. (8~389) 52577
direktore@zelmenelis.utena.lm.lt

 Komisijos sudėtis:
pirmininkė -    Jadvyga Žilėnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
sekretorė -      Laura Liobienė
nariai -            Rita Araminienė, logopedė,
                      Daiva Kulikauskienė, priešmokyklinės grupės pedagogė,
                      Gita Juškėnienė, priešmokyklinės grupės pedagogė,
                      Genė Vaišnorienė, auklėtoja,
                      Vaida Juškienė, auklėtoja,
                      Valda Liugailaitė, auklėtoja.

                    Vaiko gerovės komisijos funkcijos:

  • atlieka pradinį vaiko, patiriančio ugdymo(si) sunkumų, įvertinimą;
  • †užtikrina specialiosios pedagoginės pagalbos teikimą specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintiems vaikams;
  • †tvarko specialiųjų poreikių vaikų apskaitą švietimo įstaigoje, nustato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo prioritetus;
  • †aptaria darbo su vaikais būdus, metodus, tempą ir teikia rekomendacijas su vaiku dirbantiems pedagogams;†
  • stebi ir vertina vaikų pasiekimus ir priima sprendimus dėl tolesnių ugdymo būdų ir metodų;
  • konsultuoja pedagogus, tėvus ir teikia jiems metodinę pagalbą jų vaikų ugdymo klausimais, rengia lankstinukus;
  • bendradarbiauja su Utenos Pedagoginės psichologinės tarnybos,  Utenos švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus, Ankstyvosios korekcijos tarnybos bei kitų institucijų specialistais, vadovaujasi jų teikiamomis rekomendacijomis;
  • tobulina žinias metodiniuose renginiuose, seminaruose;
  • kaupia metodinę medžiagą ir literatūrą apie specialųjį ugdymą.

KAS YRA SPECIALUSIS UGDYMAS?


Specialusis ugdymas - tai specialiai organizuotas mokymas, atitinkantis neįprastus vaiko poreikius. Tam gali prireikti vaikui pritaikytų specialių mokymo priemonių, metodų arba įrangos, kartais net patalpų.
Vienintelis ir svarbiausias specialiojo ugdymo tikslas - atrasti ypatingus vaiko gebėjimus ir juos atskleisti, „apeinant“ ar/ir lavinant jo negebėjimus. Ikimokykliniame amžiuje formuojasi vaiko asmenybė. Jis  pradeda pažinti  supančią aplinką, plečiasi jo akiratis. Tuomet neretai mažylis susiduria su aibe sunkumų, kuriuos apeiti ir asmeninius gebėjimus  realizuoti reikalinga  pagalba (pvz.: specialiojo pedagogo) ir papildomų paslaugų.


Vaikai gali būti nedėmesingi, turėti emocinių ir elgesio problemų, komunikacijos sutrikimų, turėti klausos arba regos sutrikimų. Vadinasi, jiems gali sunkiau sektis susikaupti tam tikroje veikloje, suprasti bei laikytis žaidimo taisyklių; sunku laikyti pieštuką, kirpti žirklėmis, prisiminti eilėraštuką ar pan. Taip pat  jie gali išsiskirti ir ypatingais gabumais bei talentais, fiziniais, pažinimo, emociniais ar komunikacijos gebėjimais.

Specialusis ugdymas darželyje vyksta daugiausiai per žaidybines veiklas, išryškinant vaiko stipriąsias puses bei lavinant silpnąsias.

Grupės ir auklėtojos

Priešmokyklinė „A“ grupė

 

Mokytojos

Rita Sriubienė

Regina Girčienė

Mokytojų padėjėja

Roberta Ziezytė

Priešmokyklinė „B“ grupė

 

Mokytojos

Jurga Laurinavičienė

Renata Banevičienė

Mokytojų padėjėja

Irena Petkevičienė

Grupės ir auklėtojos

II jaunesnioji „A“ grupė

 

Mokytojos

Daiva Kažukauskienė

Rita Jansevičienė

Mokytojų padėjėja

Stanislava Vaišnorienė

II jaunesnioji „B“ grupė

 

Mokytojos

Genė Laurinavičienė

Zenona Bareišienė

Mokytojų padėjėja

Rima Užkurėlienė

Vidurinioji „A“ grupė

 

Mokytojos

Daiva Kulikauskienė

Rita Jansevičienė

Mokytojų padėjėja

Asta Kaminskienė

Vidurinioji „B“ grupė

 

Mokytojos

Gita Juškėnienė

Zenona Bareišienė

Mokytojų padėjėja

Vaida Mineikienė

Vyresnioji „A“ grupė

 

Mokytojos

Vaida Juškienė

Renata Banevičienė

Mokytojų padėjėja

Gražina Petronienė

Vyresnioji „B“ grupė

 

Mokytojos

Janina Mizarienė

Regina Girčienė

Mokytojų padėjėja

Birutė Vilūnienė

Grupės ir auklėtojos

Ankstyvojo amžiaus „A“ grupė


Mokytojos

Edita Petruokienė

Rasa Jasevičienė

Mokytojų padėjėja

Birutė Bartaševičienė

I jaunesnioji „A“ grupė


Mokytojos

Rita Kraujelienė

Rasa Jasevičienė

Mokytojų padėjėja

Justina Adamonienė

I jaunesnioji „B“ grupė

 

 Mokytojos

 

Genė Čipkuvienė

Inga Višneveckienė

Mokytojų padėjėja

Aldona Paškauskienė

I jaunesnioji „C“ grupė

 

Mokytojos

 

Aldona Trinkūnienė

Inga Višneveckienė

 Mokytojų padėjėja

 Regina Ivonienė

Ugdymo procesas organizuojamas pagal:

 

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

---------------------------------------

Biudžetinė įstaiga,
kodas 191867051
Sėlių g. 22, 28202 Utena,
tel. (8~389) 52577,
mob. +370 614 85544
el. paštas: direktore@zelmenelis.utena.lm.lt
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre

---------------------------------------

Pasakų ir dainų skrynelė

skrynia

Pažink pasaulį (užduotėlės)

gamta

Nuotraukos pagal grupes

ankstyvI jaun AI jaun BI jaun CII jaun AII jaun Bvid Avid Bvyr Avyr BPriesm APriesm B

Projektas "VIRTUALUS VORATINKLIS"

NUORODOS

vsb

sveikatiada 

usc

 

ikimokyklinis

 

uvb

 

tapk

 

smm

 

 vgc

 

 urs

 

ssjrs

 

ppt

 

litnet

 

kn

Erasmus+ LELETO leidinys

lt leleto  en leleto