tel. (8~389) 52577
direktore@zelmenelis.utena.lm.lt

 Komisijos sudėtis:
pirmininkė -    Jadvyga Žilėnienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui,
sekretorė -      Laura Liobienė
nariai -            Rita Araminienė, logopedė,
                      Daiva Kulikauskienė, priešmokyklinės grupės pedagogė,
                      Gita Juškėnienė, priešmokyklinės grupės pedagogė,
                      Genė Vaišnorienė, auklėtoja,
                      Vaida Juškienė, auklėtoja,
                      Valda Liugailaitė, auklėtoja.

                    Vaiko gerovės komisijos funkcijos:

  • atlieka pradinį vaiko, patiriančio ugdymo(si) sunkumų, įvertinimą;
  • †užtikrina specialiosios pedagoginės pagalbos teikimą specialiųjų ugdymo(si) poreikių turintiems vaikams;
  • †tvarko specialiųjų poreikių vaikų apskaitą švietimo įstaigoje, nustato specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo prioritetus;
  • †aptaria darbo su vaikais būdus, metodus, tempą ir teikia rekomendacijas su vaiku dirbantiems pedagogams;†
  • stebi ir vertina vaikų pasiekimus ir priima sprendimus dėl tolesnių ugdymo būdų ir metodų;
  • konsultuoja pedagogus, tėvus ir teikia jiems metodinę pagalbą jų vaikų ugdymo klausimais, rengia lankstinukus;
  • bendradarbiauja su Utenos Pedagoginės psichologinės tarnybos,  Utenos švietimo, sporto ir jaunimo reikalų skyriaus, Ankstyvosios korekcijos tarnybos bei kitų institucijų specialistais, vadovaujasi jų teikiamomis rekomendacijomis;
  • tobulina žinias metodiniuose renginiuose, seminaruose;
  • kaupia metodinę medžiagą ir literatūrą apie specialųjį ugdymą.

 

Hey.lt - Nemokamas lankytojų skaitliukas

LINKS

vsb

sveikatiada 

usc

 

ikimokyklinis

 

uvb

 

tapk

 

smm

 

 vgc

 

 urs

 

ssjrs

 

ppt

 

litnet

 

kn

 

Pasakų ir dainų skrynelė

skrynia

Pažink pasaulį (užduotėlės)

gamta

Nuotraukos pagal grupes

ankstyvI jaun AI jaun BI jaun CII jaun AII jaun Bvid Avid Bvyr Avyr BPriesm APriesm B

Projektas "VIRTUALUS VORATINKLIS"

Erasmus+ LELETO leidinys

lt leleto  en leleto